> Management

Management

Nikolay Negodov
CEO
Alexey Shukletsov
Executive Director
Alexander Nikonov
First Deputy CEO
Sergey Zhekanis
CCO
Irina Dementeva
CHRO
Anatoliy Yakuba
COO
Igor Zhelinskiy
CLO
Andrey Blinov
CTO

FB